Akupunktur / Tuina-massage

Akupunktur är en gren av Traditionell Kinesisk Medicin, TCM, som är en mångtusenårig tradition från Kina. Vid en akupunkturbehandling stimuleras akupunkturpunkter som finns längs meridianerna, energibanorna, i kroppen.

Cirkulationen av Qi, livsenergin, flödar fritt i meridianerna. Men vid sjukdomstillstånd och smärttillstånd är det obalans / blockeringar i energiflödet. När akupunkturpunkterna stimuleras återställs balansen i kroppen och kroppens egna läkningsmekanismer kommer igång.

Akupunktur enligt TCM, kan tillämpas på både kroniska och akuta tillstånd, exempelvis:

 • Ofrivillig barnlöshet
 • Rökavvänjning
 • Missbruk
 • Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär inklusive reumatiska problem och fibromyalgi.
 • Nackspärr, ryggskott och ischias
 • Matsmältningsbesvär, förstoppning och diarré, magkatarr
 • Allergi, astma och eksem
 • Bihåleinflammationer
 • Utmattningsdepressioner
 • Sömnsvårigheter
 • Övergångsbesvär, PMS
 • Idrottskador, belastningsskador, inflamationer i benhinnor, senor och muskler
 • Huvudvärk
 • Trötthet, stress och nedstämdhet

Tuina-massage
Tuina är en annan gren av Traditionell Kinesisk Medicin. Tuina är en behandlande massage där akupunkturpunkter och meridianer masseras för att åstadkomma ett fritt flöde av Qi, livsenergi, i meridianerna så kroppens egna läkningsmekanismer kommer igång. Akupunktur och Tuinamassage är också förebyggande behandlingar som stärker immunförsvaret. Vid varje behandling ställs en personlig diagnos, det innebär att personer med liknande besvär kan få olika behandlingar.

Pris: – Akupunktur och Tuinamassage – 550 kr 1 timma. 650 kr 1,5 timma per behandling, inkl. moms.