Livs Yoga

Livsyoga är en gren av kundaliniyoga. En kraftfull och dynamisk gren inom yogatraditionen. Vi använder samma yogapass och tekniker som kundaliniyogan.

Yogapassen har olika inriktning, t.ex ryggen, immunförsvaret, matsmältningen, magen. Alla yogapass består av kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (läkande ljud).

Alla yogapassen skapar harmoni mellan kroppen och själen. Yogan är också ett verktyg för att stärka både kroppen och sinnet. Ett av målen med yoga är att närma sig sitt sanna jag och komma åt sin fulla potential. Yoga behöver upplevas för att förstås och de flesta klarar av att yoga.

De flesta som har provat yoga upplever det positivt. De känner sig harmoniska. Kundaliniyogan används också terapeutiskt idag och kallas medicinsk yoga och används vid rehabilitering av patienter.

Yogans effekter:
* Ökad stresstålighet
* Balanserar blodtryck
* Förbättrar immunförsvaret
* Förbättrar matsmältningen
* Starka, smidiga och uthålliga muskler

På ett psykologiskt plan ger yogan:
* Ökad närvarokänsla
* Ett lugnare sinne
* Mer energi
* Centrering
* Tydliga gränser

Livsyogan står religiöst fri och innehåller visdom från många andliga traditioner. Yogans positiva inverkan på oss människor har stöd i mängder av forskningsrapporter.